English
PRIMJERI

Nekoliko potpunih malih OSX zvukovnih programa za demonstraciju:

Tone Generator.app
demonstracijski program napisan u objektnom C jeziku, generator tona s kontrolom parametara putem grafičkog i MIDI sučelja.

CB.app
demonstracijski program također u objektnom C jeziku, s uporabom cirkularnih spremnika (circular buffers) u sintezi signala.

GLAS
aditivni sintetizator s platformski neovisnim grafičkim sučeljem povezuje koncepte gornjih programa. Napisan je u običnom C, jeziku i ne koristi druge librarije za grafičko sučelje osim GLUT (OpenGL).

MFBP.app
je Minimal Float Buffer Player. Program fbp s prethodne stranice dobio je grafičko sučelje i proširenje funkcionalnosti u objektnom C jeziku.

MonoAU
je to što naziv kaže - mono sklopka ili kontrola panorame, zaboravljena u mnogim digitalnim softverskim audio radnim stanicama. Napisana je kao AU plug-in.

Ugodba
je program za zvukovnu demonstraciju različitih ugodbi, 12-stepenih i drugačijih, temperiranih i netemperiranih. Napisan je kao CSound skript i potrebno je instalirati CsoundQt da bi program na bilokojem računalu radio.

DropSco
je grafičko pomagalo za CMIX okružje. Za sada radi u sistemu OSX.

View
je program za vizualizaciju audio signala i njegovog spektra u stvarnom vremenu. Za sada radi u sistemu OSX.