English
Circular Buffer

CB.app

je demonstracijski program koji se zasniva na generatoru tona, s razlikom da se signal ne generira u stvarnom vremenu, već brže od stvarnog vremena, asinkrono, čime se vremenski kritičan audio proces ne opterećuje ničime osim "konzumiranjem" podataka. Ovo je važno kod složenijih programa, a na ovom se primjeru u punoj funkcionalnosti demonstrira princip. Podaci se "produciraju" neovisno i upisuju se u cirkularni spremnik, programsku memorijsku strukturu koja omogućava asinkronost upisa i ispisa. Program je pisan u Objektnom C jeziku.


Sučelje


Segmentiranim preklopnikom grafičkog sučelja preklapa se između tri međusobno različite vrste cirkularnih spremnika. Učinak svakog od njih može se slušno usporediti i istražiti moguće pazvuke.


Preuzimanje programa: binarno| izvorno