EnglishRingMod

Verzija: 1.0.4

RingMod je jednostavan interaktivan program visokih performansi u živoj obradi audio signala, koji simulira samostojan starinski koncertni prstenasti modulator. Izgrađen je uz pomoć živahnog IndigoMagic/ViewKit grafičkog sučelja, sa šest frekvencijskih pojasa i vizualizacijom frekvencije nositelja i dubine modulacije. Zasnivajući se na niskolatentnom paralelnom procesiranju, isključivo na SGI računalima s IRIX-6.5, prijevod na druge UNIX/LINUX inačice bio je moguć u toj mjeri u kojoj je dupleks obrada zvuka na određenoj platformi bila podržana. Program prihvaća stereo audio ulaz (mikrofon, liijski, ADAT or AES) na 44.1k frekvenciji uzorkovanja i šalje obrađeni signal na zadani audio izlaz. Obrada signala je u formatu decimalnih brojeva, praktički bez unošenja pazvuka.

Teorija:

Prstenasti modulator (također zvan produktni modulator ili modulator amplitude) bio je jedan od najstarijih tradicionalnih elektroničkih glazbala za tzv. nelinearnu sintezu. "Nelinearna" znači da izlaze neki zvukovi različiti od mješavine onih u uređaj ulaze. Prstenasti modulator duguje svoj karakterističan zvuk sound kombinacijskom spektru proizvedenom množenjem trenutnih vrijednosti dvaju signala, nositelja i modulatora. Modulatorski signal obično je audio linija, nositelj bi bio signal iz tongenetaror. Rezultirajući signal, bio bi "kombinacijski ton" s potisnutim ulaznim frekvencijama modulatora i nositelja, ali sa spojenim zbrojevima i razlikama spektara ovih signala. Rezultirajući spektar tvorio bi dakle "prsten" oko spektralne praznine na kojoj se nalazila frekvencija nositelja, tj.:

F(out) = F(fc + fm) + F(fc - fm)

gdje F predstavlja spektre signala, fc trenutnu frekvenciju nositelja, fm trenutnu frekvenciju modulatora. Matematički kazano, množenje signala u vremenu proizvodi konvoluciju spektara.

Povijest:

Prstenasti modulator kao glazbeni uređaj izumio je 1947 Harald Bode, legendarni izumitelj velikog broja začudnih ranih uređaja za elektroničku obradu signala. Traditionalno, proizvodio se u analognoj technologiji, pomoću modulirajućeg pojačala (s četiri diode u prstenastoj konfiguraciji) s dva ulazna transformatora. Uzletom digitalne tehnologije izašao je iz mode, dočim dionice za prstenasti modulator postoje u nekim od najizvrsnijih partitura klasičnog razboblja electroakustičke glazbe. Neki proizvođači izrađuju danas takve gitarske pedale, ring modulatorski plug-in mogu se naći u sastavu većih okružja za snimanje i obradu audio signala, i mogu se prlično lako skrpati u, in MAX/MSP jMAX ili PD...

Ciljevi:

Iako je algorithm za prstenastu modulaciju jedan od najjednostavnijih DSP algoritama uopće, nismo našli na općedostupan, samostojan softverski prstenasti modulator niske latencije, sa sučeljem dovoljno komfornim za koncertnu izvedbu, recimo u orkestru. RingMod je oblikovan za kvalitetu bez kompromisa, preiznu kontrolu i lakoću upravljanja u koncertnoj izvedbi. Njegov je nastanak nadahnut glazbom hrvatskog skladatelja Milka Kelemena (1924 - 2018) , jednog od prvih skladatelja koji su pisali za prstenasti modulator u orkestru, 50ih godina 20. stoljeća. On je čak skladao za prstenasti modulator kao solistički instrument u djelu "Mirabilia for Piano, Ring Modulator and Two Orchestral Groups". Ovaj softver napisan je za koncertnu uporabu i slobodno je dostupan.

Kratka tura:

RingMod pokreće se dvostrukim-klikom na ikonu, ili upisom ringmod u UNIX shell prozor. Vlasnik programa mora biti root, s postavljenim uid, da bi audio proces imao prioritet i ne proizvodio smetnje pri pomicanju grafičkog sučelja. Grafički prozor sastoji se od kontrolnog polja i izbornika. Izbornik Port otvara i zatvara audio ulaz-izlaz. Frequency Range radio-kutija izabire frekvencijsko područje nositelja. Waveform izbornikom bira se izneđu analitički generiranih valnih oblika nositelja. Frekvencija se precizno ugađa podatkovnim klizačem ili strjelicama. Oni ujedno predstavljaju glavno izvedbeno sučelje. prokaz grekvencije je u hercima. Precizniju kontrolu omogućava Options izbornik. Od tamo se pokreće palčani kotač za kontrolu dubine modulacije. Run pokreće instrument. Ovo je potpuna verzija programa, sve druge kontrole rade to što trebaju raditi.

Zadnje, ali ne i manje važno:

RingMod is a SLOBODAN softver. Upotrebljiv je neograničeno bez ikakve potrebe za plaćanjem ikomu, dočim autor odbacuje svaku odgovornost za ovaj software ili njegovu prikladnost za neku određenu svrku. Drugim riječima, apsolutno je BEZ JAMSTVA! Ako se s ovime ne slažete, nemojte ga niti rabiti!

Preuzmi RingMod 1.0 (za IRIX)

Preuzmi RingMod izvorni kod (također za IRIX)

English


RModX


RmodX nastao je kao RingModov "mlađi rođak" za MacOSX, također je samostojan program. Iako još u razvitku, može ga ze smatrati potpunim prijenosom programa RingMod u OSX, sa svom fukncionalnošću i preciznošću kontrole, kao i glatkim, toplim zvukom, koji podsjeća na onaj analogan.

Sve je ostalo uglavnom samorazumljivo.
Ovo je vježba u pisanju izvedbeno orijentiranog audio programa, koristeći tzv. no-latency design. Stoga program radi ispravno na full-duplex audio harveru (s mogućnošću simultanog sinkronog snimanja i reprodukcije), kao npr RME Fireface or M-Audio Audiophile 24/96, i srećom, još mnogih drugih. U protivnom će program dojaviti grešku i ugasiti se.
Želite li program iskušati odn. rabiti s ugrađenim (non full-duplex) audio hardverom, vjerovatno ćete morati ugraditi softverski agregirani stroj (EN: aggregate device), poput Cycling74 Soundflower, ili ga možete postaviti sami, u sistemskom programu Audio MIDI Setup.

Verzija:
0.9.8 ispravlja nekoliko pogrešaka u ažuriranju sučelja u MIDI načinu rada, u OSX 10.8+
Također u OSX 10.10
Ovime su "oštri uglovi" u funkcionalnosti izglađeni, još je nekoliko funkcionalnih značajki za dodati. Kompletan program s izvornim kodom biti će postavljen uskoro.

FAQ:
Zašto samostojan program?

Preuzimanje RModX

Opaska: Microsoft Internet Explorer je zloglasan po korumpiranju binarnih downloada ukoliko ne razumije format. Ako to možete izbjeći, ne koristite Microsoft Internet Explorer za preuzimanje s ove stranice.