hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Evaluacija

Ova je stranica bilježi vrednovanje rezultata projekta, dostupna je na uvid svakomu, a na unos podataka administratorima projekta.

Kolovoz 2006

Juzbašić, Romić, Erkalović

Softver pojmovnik_engine u sklopu TamTam platforme razvijen je do pouzdane i stabilne inačice. Zadaci: aplicirati na Ministarstvo kulture RH, radi potpore za pokretanje projekta od javnog značaja u kulturi. Obavijestiti akademika Gliga da se po uzoru na njegov "Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća" pokreće kolaborativni on-line projekt izgradnje hrvatskog pojmovnika glazbene informatike. Pitati ga za suglasnost oko paradigme.

Rujan 2006

Juzbašić, Erkalović

Nakon sigurnosnog problema (upad u sistem poslužitelja), razvojna strategija diobe pojmovnika na poslužiteljski softver (pojmovnik_engine) i bazu podataka pokazala se ispravnom. Svi su podaci sačuvani i u roku od nekoliko dana sustav je osposobljen i pokrenut. Zadaci: osmisliti sigurnosnu pohranu baze podataka na najmanje dva različita poslužitelja.

Studeni 2006

Juzbašić, Gligo

Testirati ponašanje softvera te intuitivnost, preglednost i korisnost korisničkog sučelja tako, što će se definirati 60 pojmova i evaluirati ponašanje sustava. U skladu s rezultatima unaprijediti i dograditi softver pojmovnik_engine.

Veljača 2007

Juzbašić, Erkalović

Odobrena je potpora Ministarstva kulture u iznosu 59,5% od tražene svote. Zadaci: (1) Osmisliti unos i obradu referentne literature u bazi podataka. (2) kreirati sustav za pretraživanje i razvrstavanje unutar baze podataka, koji bi bio kompatibilan sa znakovljem i sintaksom padeža hrvatskog jezika. (3) kontaktirati dr. Tihomira Petrovića u svezi predstavljanja projekta Hrvatskom društvu glazbenih teoretičara.

Ožujak 2007

Juzbašić, Erkalović

Nakon teže diskovne havarije na računalima poslužitelja, sigurnosna strategija dogovorena na evaluaciji rujna 2006 i implementacija iste u softver pokazala se ispravnom. Sučelje je položilo kriterije korisničke jednostavnosti i intuitivnosti Zadaci: (1) implementirati mogućnost off-line administriranja baze podataka te manualni export-import u xml formatu. (2) Sastaviti i priložiti na internetsku stranicu preglednu dokumentaciju i upute za uporabu pojmovnika.

Travanj 2007

Juzbašić, Gligo, Petrović

Projekt najavljen i predstavljen putem okružnice članovima HDGT. Zadaci: unaprijediti sučelje ugradnjom tražilice.

Svibanj 2007

Juzbašić, Petrović

Evaluiran sadržaj i vrijednost prvih stotinu unesenih pojmova, te usklađeni kriteriji unosa.

Lipanj 2007

Juzbašić, Erkalović

Unaprijediti i poboljšati funkcionalnost softvera. Zadaci: (1) Ugraditi i testirati tražilicu kao dio sučelja. (2) Omogućiti lagano i pregledno tiskanje sadržaja. (3) Ugraditi naredbu sučelja, koja bi predstavljala ekvivalent prelistavanja knjige. (4) Kreirati sučelje za dodavanje slikovnih i zvukovnih priloga. (5) Svesti grafičke elemente sučelja na vizualno jasan funkcionalni minimum.

Kolovoz 2007

Juzbašić, Erkalović

Odobrena sredstva potpore od strane MK aktivirana. Zadaci: (1) Riješiti strategiju migracije, za slučaj da dijelovi softvera trećih osoba, a na kojima počiva tamtam i pojmovnik_engine zastare. (2) Riješiti strategiju migracije spomenutog softvera na bilo koji akademski poslužitelj. (3) Učiniti softver univerzalno dostupnim i primjenjivim za kolaborativnu izradu bilo kojeg pojmovnika Hrvatskog jezika, te objaviti izvorni kod programa pod Free Software Foundation GNU General Public License, a svu pripadajuću dokumentaciju pod Free Software Foundation GNU Free Documentation License.

Rujan 2007

Juzbašić, Erkalović

Ugrađeni tražilica i redirekcija za sinonime. Vizualna konzistentnost sučelja unaprijeđena. Zadaci: (1) Unaprijediti sučelje za privitke i matematičke formule. (2) Unaprijediti administrativnu funkcionalnost i sučelje: suspenzija, odvojeni teksi i binarni dump. (3) dodati korisničko sučelje za eksport u tekst i xml obliku.

Listopad 2007

Gligo, Juzbašić

Ocijenjena funkcionalnost i preglednost sučelja za širu uporabu. Zadaci: (1) Prezentacija projekta u klubu MAMA (mi2) i HDGT.

Juzbašić, Erkalović

Ocijenjena je budućnost i dugoročna mogućnost nadogradnje, razvijanja i održavanja softvera Pojmovnik_engine. Pokazalo se najozbiljnijim, najsigurnijim i najisplativijim portirati izvorni kod u jezik PHP tamo gdje je to moguće, a iznova ga u PHP jeziku napisati tamo gdje to nije moguće. Svrha: (1) Osamostaljenje pojmovnika od TamTam okružja, koje udovoljava preširokoj bazi disparatnih zahtjeva, a bazira se na prevelikom broju softverskih librarija, od kojih su neke u međuvremenu zastarjele. (2) Finalizirati softver koji je u rezultatu pouzdaniji, brži i funkcionalniji. (3) Olakšati održavanje softvera i baze podataka (4) Pojednostavniti instalaciju i administriranje okruženja. (5) Poboljšati sigurnost (6) Poboljšati prenosivost i brzinu daljnjeg razvitka. (7) Postići potpunu platformsku neovisnost (8) Dotjerati konzistentnost i intuitivnost sučelja (9) Postići potpunu kompatibilnost s hrvatskim znakovljem (10) Omogućiti selektivni eksport tekstovnih podataka (11) Poboljšati fleksibilnost u radu s privicima.

Studeni 2007

Erkalović, Juzbašić, Miletić

Odlučeno je da u završnoj fazi realizacije samostojećeg softvera Aleksandar Erkalović zadrži funkciju supervizora projekta Pojmovnik_Engine, dok se poslovi vezani uz pisanje koda povjeravaju programeru Goranu Miletiću, apsolventu FER.

Gligo, Juzbašić, Petar Milat (MI2)

Razmotrene smjernice u izradi pojmovnika. Kompletirano oko 150 osnovnih pojmova. Dogovorena prezentacija projekta u Multimedijalnom institutu MI2

Studeni 2008

Juzbašić

Budući da je s globalnom krizom razvoj ovakvih samostalnih tehnologija u RH postao za potrebe malih projekata neisplativ Pojmovnik_Engine, programer Miletić, se iz projekta povukao, a testni URL projekta ostao je disfunkcionalan.

Listopad 2009.

Juzbašić, Milat

Većina kolaborativnih projekata prelazi na platformu WordPress, koja je za potrebe pojmovnika nažalost neprikladna.

Listopad 2010.

Juzbašić, Nenad Romić, Ivana Pavić (MI2)

Pogon vlastitog internetskog poslužitelja instituta MI2 postao je neodrživ, te je ugašen, a iz suradničkog poštovanja domena i sadržaj projekta preseljeni su na cloud poslužitelj, a projekt pojmovnika stavljen je u stanje mirovanja.

2014.-2016.

Juzbašić, Milat

Zahvaljujući projektu kulture pisanja glazbenoinformatičkog softvera koji su podržali Ministarstvo kulture RH i Zaklada HAZU, domena prizvuk.hr je revitalizirana i ispunjena novim sadržajima tijekom realizacije projekta. Projekt je predstavljen u klubu MAMA, a održane su i stručne radionice za zainteresirane.

2017.

Juzbašić

Zahvaljujući potpori MKRH iz natječaja "Poduzetništvo u kulturi", pojmovnik je preveden u off-line format da bi bio dostupan svima u formatu hiperteksta za čitanje.

Tijekom simpozija povodom 25. godišnjice Fulbrightovog programa u RH, stanje i smjernice projekta predstavljeni su djelatnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prosinac 2018.

Juzbašić

Sadržaj i upute za korištenje pojmovnika su ažurirani i javno dostupni za čitanje. Obrađeno je ukupno 160 pojmova.

Siječanj 2019.

Juzbašić

Zaključeno je da obrađen sadržaj ne valja prepustiti stihiji niti ga kao poluproizvod ponuditi na komadanje nekima od tijela koja se "odozgo" bave propisivanjem normi valjanog govora struci, tim više što se radi o interdisciplinarnom području, za koje je od javnog interesa da se konsolidira. Smatramo da ovaj projekt treba voditi iznutra, tj. iz strukovne prakse. Stoga će se aplicirati na javne fondove kako bi se projekt vrednovao, dopunio i konsolidirao.

Prosinac 2019.

Juzbašić, Romić

Sadržaj se prebacuje na GitLab poslužitelj radi robustnosti, sigurnosti (https protokol) i jednostavnosti održavanja. Uz to je sadržaj kloniran na testni poslužitelj, gdje se iskušavaju nove značajke i alati. Dobivena je potpora Zaklade HAZU.

Svibanj 2020.

Juzbašić

S 200 obrađenih pojmova i dobivenom potporom Ministarstva kulture prelazi se na implementaciju tražilice.