hrvatski pojmovnik
glazbene informatike
Administrativna stranica

Pojašnjenje


Period on-line kolaborativne faze izrade Hrvatskog pojmovnika glazbene informatike je završen. Prikupljeno je i obrađeno ukupno 270 termina. Sadržaj se objavljuje na uvid i razmatranje svima zainteresiranima, on-line definiranje pojmova te on-line kritike i komentari u ovoj fazi izrade nisu više raspoloživi.
Svaki daljnji doprinos moguć je e-poštom, preko administrativne adrese projekta:
prizvuk"at"prizvuk"točka"hr