hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Ova pojašnjenja kolaborativne faze projekta, predsređivanja i definiranja pojmova dotiču važnost izgradnje osnovnog kataloga pojmova iz uporabne prakse u samoj struci, te normiranja uvažavajući stvarnosne kriterije.

 • Kolaborativnost
  1. Neminovnost
  2. Ekonomičnost
  3. Inovativnost
  4. Javnost

  Kolaborativnost

  Od kada je 1991 internet komercijaliziran, struktura komunikacije među ljudima se u bitnom smislu izmijenila, a sama se komunikacija pospiješila. Time je i tehnologija razmjene tekstovnih informacija bitno izmijenjena, ne samo na razini pisanja, slanja i čitanja poruka, već i na razini kreacije i strukturiranja artefakata baziranih na tekstovnoj informaciji. Zamijeniti hijerarhijski model kreacije jednog pojmovnika kolaborativnim nudi višestruke prednosti:

  Neminovnost

  Hrvatski kulturni prostor, kao relativno maloljudan, teško da bi po svojem svakidašnjem ustroju sam stvorio okružje u kojem će suvisao pojmovnik neke polidisciplinarne umjetničko teorijske djelatnosti spontano nastajati. Uz pomoć tehnologije i kulture novih medija nudi se umrežavanje svih, koji su za rad na ovom području bogatstva jezika kompetentni i zainteresirani. Umjesto projekta nekog budućeg artefakta (npr. u formi tiskovine ili CD-ROMA), a koji bi sadržavao pregled pojmova koje tel treba uobličiti, nudi se artefaktizacija samog procesa uobličavanja tih pojmova.

  Ekonomičnost

  Umjesto dugotrajnih, ekskluzivnih, raznim materijalnim troškovima preopterećenih i satnicama sudionika ograničenih zasijedanja i formalno-proceduralnih usuglašavanja stavova pojedinih eksperata i ekspertnih skupina oko pojedinih pitanja nudi se otvoren pristup bazi podataka u nastajanju i izravno sudjelovanje u njenoj kreaciji, kroz formu definicije, komentara i kritike.

  Inovativnost

  Zahvaljujući internetskoj kolaborativnoj tehnologiji omogućava se ne-vezivanje procesa nastajanja nekog pojmovnika uz izdavačko knjižarsku djelatnost, centralizirani tisak i distribuciju nosača informacije i tržišni odnos uopće. Budući da je jezik živi organizam, čiji je proces nastajanja često podjednako važan kao i norme, emancipacija ovog procesa kroz kolaboraciju ponuditi će bolju bazu za eventualno normiranje.

  Javnost

  Sve što je dostupno putem interneta ujedno je i javno. Uzdizanje kolaborativnog procesa nastajanja nekog jezičnog područja na razinu javnosti znači boljitak za Hrvatski jezik, koji je i sam javno dobro svih onih koji se njime služe.