hrvatski pojmovnik
glazbene informatike
Ovo je radna stranica kataloga kolaborativnog projekta izgradnje hrvatskog pojmovnika glazbene informatike i računalne glazbe.

Cilj pokretanja projekta nije bio nametati norme strukovnog govora za dano područje glazbene i/ili informatičke djelatnosti, već polazeći od zatečene prakse govorenja i pisanja pokrenuti otvoren forum, kroz koji bi se kolaborativno razvijao i dokumentirao proces oblikovanja glazbeno-informatičkog pojmovnika i to od strane svih za to zainteresiranih, te kritički pratiti njegovu evoluciju tijekom deset i više godina.


Poveznica otvara abecedno kazalo pojmova i termina. Svaki unos koji je ovdje zabilježen predstavlja trajan rad u nastanku, nipošto definitivnu i zaokruženu normu, te kao takav podliježe argumentiranom komentaru i kritici.
Također je predviđena i zasebna stranica za diskusiju cijelog projekta.
Prikaz svakog pojma ustrojen je po uzoru na djelo "Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća" autora Akademika Nikše Gliga (1946-2024), s ljubaznim dopuštenjem autora.

Sadržaj predstavlja ispis trenutnog stanja projekta na dan 17.travnjaa 2020., koje je ujedno i sažetak 16 godišnjeg rada na projektu.

Kumulativna evaluacija projekta i sadržaj pojmova se u skladu s razvitkom područja i unosa redovito dopunjuju, homologiraju i ažuriraju.