hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Algoritam

Jezici

EN algorithm; NJ Algorithmus; FR algoritme; TL algoritmo;

Etimologija

Srednjovjekovni lat. algorismus = propisani skup (i slijed) točno utvrđenih pravila ili postupaka za rješavanje kakva matematičkog problema. (<NG>, 7)

Originalno se naziv rabio za aritmetiku arapskim brojevima, po uzoru na perzijskog matematičara Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi.

Definicija

U matematici i informatici postupak računanja koji će uz neko zadano početno stanje završiti račun u definiranom konačnom stanju.

Algoritmi se u glazbi rabe u kompoziciji, oblikovanju zvuka, analizi, sintezi i obradi zvuka, a čine djelatni dio računalnih programa koji se bavi "mrvljenjem podataka" (EN: data crunching). (v. algoritamsko skladanje)

Komentar

Zanimljivo je da se pojam u današnjem značenju prvi put pojavio 1957. u Websterovom New World Dictionary. Prije toga se pojam i starija mu ortografijska inačica algorism rabio poglavito za računske operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja pomoću arapskih brojki.

Referencije

<NG>, <WK>