hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Interaktivna umjetnost

Jezici

EN interactive art; NJ ; FR ;

Definicija

Interaktivna umjetnost označava onu umjetnost koja se oslanja na sudjelovanje promatrača. <TG>

Nastala kasnih pedesetih godina 20. stoljeća, usporedno sa željama umjetnika da pronađu manje otuđujuća i manje ekskluzivna okruženja za izlaganje: kako su ulice, skladišta ili izlozi bili mjesta njihova odabira, i sama je umjetnost time postala sudioničkijom i inkluzivnijom.

Komentar

Kritika

Kao što je vidljivo iz definicije, interaktivna umjetnost vuče svoje podrijetlo iz područja likovnih umjetnosti. S uključenjem računalnih metoda i tehnologija interaktivni sadržaj i prostor interakcije dobili su na višeznačnosti. U tome je osobitu ulogu nagrađujući intermedijalna djela s područja interaktivne umjetnosti odigrao festival Ars Electronica.

Referencije

<TG>: <Interactive Art>;   <AE> ;