hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Interakcija u realnom vremenu

Jezici

EN real time interaction; NJ Echtzeit-Interaktion; FR interaction en temps reel;

Definicija

Područje glazbene informatike zasnovano na tradicijama žive elektroničke glazbe (EN live electronic music) i bavljenju glazbeno-tehnološkim problemima vezanim uz:
  • proširenje mogućnosti uporabe računala u koncertnom izvođenju glazbe
  • razvitak softvera i sučelja koji bi računalo unaprijedili i prilagodili kriterijima muziciranja u stvarnom vremenu (intuitivna kontrola, prividni izvođač i sl).

Komentar

Novija izvođačka praksa elektroakustičke glazbe postavlja distinkciju između reakcijskih i interakcijskih sustava (kako I. I. Bukvić u svojim predavanjima ističe), s naglaskom na interakciji u užem smislu, tj. skladbama pisanim za izvođenje u živo, u kojima je računalo programirano da bude partner glazbeniku u procesu donošenja odluka tijekom same izvedbe (EN: virtual performer = prividni izvođač).

Kritika

Mada bi potpun i točan hrvatski prijevod samog pojma bio interakcija u stvarnom vremenu i ovakav se oblik već od strane domaćih autora i predavača često rabi, on po značenju možda nije posve precizan niti u izvorniku. Grupa autora okupljenih oko instituta IRCAM i Centro Tempo Reale ukazuju da se u radu s računalima ne govori o real time već o reasonable time, dakle o razumnom, glazbeno prihvatljivom vremenu. Naime tehnološka ograničenja (kašnjenje signala, latencija operacijskih sustava i sučelja, trajanje računskih operacija) uvijek unose vremensku pogrešku koja, da bi neki interakcijski postav bio glazbeno prihvatljiv, mora biti nekoliko redova veličine manja od najmanjeg vremenskog segmenta definiranog glazbenom partiturom ili izvedbenom praksom.

Referencije

<NG>: 271;   <IR> ;   <BG>;   <IB>: <Portfolio>;