hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Računalna glazba (<= kompjutorska glazba)

Jezici

EN computer music; NJ: Computermusik, Computer-Musik; FR: musique par ordinateur, musique automatique; TL: computer music;

Etimologija

computer=računalo + music=glazba
od LAT. cum + putare = (zajedno s nekim ili nečim) računati <NG>

Definicija

(1) Glazba u procesu kreacije koje se rabi (računalo = kompjutor) s ciljem proširenja i poopćenja granica glazbe, glazbene misli i prakse.

(2) Svaka druga glazba u čijem se skladanju ili izvođenju koristi (računalo = kompjutor), kao bitno i neizostavno pomagalo, najčešće kao glazbalo.

Komentar

Obzirom da je računalo u svojoj biti otvoren sustav, ideja eksperimenta je na neki način implicitna pojmu računalne glazbe. S druge strane, široka uporaba računala u svim glazbenim granama unazad petnaest godina u bitnom je smislu odredila dijapazon interesa u uporabi računala u glazbenoj praksi, pa i u evolutivnom smislu nadrasla prvotni opseg i doseg pojma.

"Osnovno svojstvo računalne glazbe je vremenska preciznost. Računala omogućuju precizne, ponovljive eksperimente sa zvukom" <FRM>: 4

USP Računalna glazba u užem smislu

Kritika

Mada je jezično pravilno rabiti pojam računalna glazba i to se provodi sve učestalije, čini se shodnim ovaj predmet još neko vrijeme održavati na diskusiji uz zbog izvedenica:

Pravilnost uporabe nekog pojma u praksi znatno ovisi o uređenosti stanja u onim granama ljudske djelatnosti od kojih ta praksa "posuđuje" svoj vokabular. Tako npr, jezična nedosljednost po kojoj se za "EN computer" u hrvatskom jeziku uvriježila riječ "računalo", ali je "EN computer science" "računarstvo", povlači za sobom pitanje bi li kompjutorska glazba trebala biti računalna, računarna ili računarska?

Nadalje, pojam računalno odnosi se i na EN computational, tj na 'ono što je u svojoj biti zasnovano na računalu' (npr. computational chemistry), dakle, na pojam puno uži i egzaktniji od same primjene računala.

Naročito, iza recentnih pokušaja delegitimiranja computer music kao valjane misli i uporabe računala kao glazbala uopće dalo bi se naslutiti pritisak industrije zabave i razonode spram akademske zajednice, s geslom "It's not fun enough". (Stanko Juzbašić)

Referencije

<FRM>: 4, 398;  <NG>: 126; <IA>