hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Kompilator blok-sheme

Jezici

EN Block diagram compiler;

Etimologija

kompilator + blok-shema (= tehnički naziv za dijagram u kojem se funkcionalne jedinice nekog elektroničkog uređaja prikazuju kvadratićima, a njihovu funkcionalnu povezanost spojnim linijama).

Definicija

Općenito, naziv za softversko okružje kojim se simulira izgled i fnkcionalnost blok-sheme nekog elektroničkog sklopa i spoja sklopova, a uz pomoć određenog računalnog programskog jezika.

U razvitku glazbene informatike na prijelazu tisućljeća odigrali su bitnu ulogu iskustvenog povezivanja metoda upravljanja novim algoritmima digitalne sinteze preko grafičkih analogija s tradicionalnim modulima studija za elektroničku glazbu. Svi KBS temelje se na izvornom programu MUSIC, čiji je autor Max Matthews.

Osobitu vrstu usavršenih KBS predstavljaju programska okružja gdje korisnik / glazbenik / programer pomoću grafičkog sučelja na zaslonu računala iscrtava blok-sheme željenih procesa koje kompilator izravno prevodi u strojni kod, čime se uglavnom zaobilazi potrebu da korisnik vlada nekim tekstovnim računalnim programskim jezikom.

Primjeri usavršenih KBS:

Pd - slobodan program
MAX - komercijalan program
KYMA - komercijalan program
Reaktor - komercijalan program

Kritika

Zbog relativne neučestalosti uporabe ovaj složeni, a važan termin nije se u hrvatskom jeziku i govoru struke posve udomaćio.
(Stanko Juzbašić)

Referencije

<MW>: Block Diagram