hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Kompilator blok-sheme

Jezici

EN Block diagram compiler;

Etimologija

kompilator + blok-shema (= tehnički naziv za dijagram u kojem se funkcionalne jedinice nekog elektroničkog uređaja prikazuju kvadratićima, a njihovu funkcionalnu povezanost spojnim linijama).

Definicija

Općenito, naziv za softversko okružje kojim se simulira blok-shemu nekog elektroničkog sklopa, a uz pomoć određenog računalnog programskog jezika.

U razvitku glazbene informatike na prijelazu tisućljeća odigrali su bitnu ulogu iskustvenog povezivanja metoda upravljanja novim algoritmima digitalne sinteze preko grafičkih analogija s tradicionalnim modulima studija za elektroničku glazbu. Svi KBS temelje se na izvornom programu MUSIC, čiji je autor Max Matthews.

Osobitu vrstu usavršenih KBS predstavljaju programska okružja gdje korisnik pomoću grafičkog sučelja na zaslonu računala iscrtava blok-sheme željenih procesa koje kompilator izravno prevodi u strojni kod, čime se uglavnom zaobilazi potrebu da korisnik vlada nekim računalnim programskim jezikom.

Primjeri usavršenih KBS:

Pd - slobodan program
MAX - komercijalan program

Kritika

Zbog relativne neučestalosti uporabe ovaj složeni termin nije se posve udomaćio.
(Stanko Juzbašić)

Referencije

<MW>: Block Diagram