hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Laptop-skladatelj

Jezici

EN laptop-composer; NJ Laptopkomponist;

Etimologija

EN: laptop (od lap=krilo + top=vrh) = prijenosno računalo, prijenosnik + EN: composer = skladatelj

Definicija

(Najčešće pogrdan) naziv za glazbenike i dizajnere-tehničare koji masovno fabriciraju zvukovne sadržaje sumnjive umjetničke vrijednosti, služeći se posuđenim ili kupljenim algoritmima za računalno oblikovanje zvuka (koje nerijetko i sami jedva da razumiju), gotovo u pravilu pomoću prijenosnih računala.

Komentar

I. Bukvić međutim rabi prijenosno računalo kao sredstvo eksplicitno umjetničkog izričaja i vodi na Virginia Tech School of Performing Arts prvi svjetski orkestar prijenosnika s Linux operatvnim sustavom.
USP: L2Ork

Kritika

  1. Mada pojam stoji vrlo daleko od hrvatskih jezičnih normi pojmovne tvorbe, ovdje je naveden jer se uvriježio u kolokvijalnoj uporabi među glazbenicima i kritičarima.
  2. Tijekom drugog desetljeća 21. st. se u hrvatskoj govornoj i trgovačkoj praksi za prijenosno računalo udomaćio termin prijenosnik. Bolje normiran prijevod, npr. skladatelj s prijenosnikom ili pak prijenosnički skladatelj stajali bi značenjski predaleko od subkulturnog duha u kojem je pojam nastao, izgubili bi kritičku dimenziju pojma.

Referencije

<IB>: L2Ork