hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Latencija

Jezici

EN latency; NJ ;

Etimologija

od LAT latens: particip prezenta od lateo, 2. (= ležati prikriven)
(<W>)

Definicija

  • Vrijeme između pobude i odziva.
  • Vrijeme potrebno da poruka prođe kroz računalni sustav.
    (<LI>)
Pod porukom se u glazbenoj informatici može razumijevati: Latencija, koja se definira i kao sistemsko kašnjenje u prijenosu i obradi podataka (<TT>) predstavlja jedan od ključnih računalnih parametara i najčešće je posljedica toga kako i čemu je operativni sustav neke vrste računala projektiran.
Drugačiji su zahtjevi postavljeni pred latenciju računala koje služi uredskoj obradi podataka naspram računala namijenjenog glazbenoj interakciji.

Komentar

U tehnološkom smislu upravo je latencija presudna po upotrebljivost nekog računalnog sistema u glazbene svrhe. Za potrebe interakcije u realnom vremenu latencija se pribraja vremenu izvođenja određenog zadatka i mora biti:
  • barem za red veličine niža od najniže vremenske vrijednosti unutar koje vješt glazbenik može djelovati
  • ne smije kolebati i time proizvoditi diskontinuitete i glazbeno neprihvatlljive vremensko-frekvencijske pazvuke.

Referencije

<LI>:  latency <TT>:  latency <W>:  latency