hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Mediji s nasumičnim pristupom

Jezici

EN random-access media;

Definicija

Zajednički naziv za većinu medija koji su danas u uporabi za digitalnu pohranu bilo kojih podataka. U glazbi to mogu biti magnetni (čvrsti ili izmjenjivi disk), optički ili magneto-optički (CD, DVD, CD-RW, DVD-R i sl.) te elektronički mediji (radna memorija računala ili vanjske Flash-kartice).

Mogućnost nasumičnog pristupa pri čitanju i upisu podataka na ovakve medije od osobite je prednosti u odnosu na medije s linearnim pristupom (digitalne magnetofonske i magnetoskopske vrpce, DASH, DAT i DV) jer trenutan pristup bilo kojem segmentu zapisa znatno povećava moć protoka i obrade informacije. Digitalna sinteza zvuka počiva na ovim svojstvima medija s nasumičnim pristupom, npr. granularna sinteza i sinteza pomoću valnih tablica bile bi inače tehnički neizvedive.

Referencije

<HMC>: 70;