hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Melomika

Jezici

EN melomics; NJ Melomik;

Etimologija

izvedenica iz melo[dijska] + [geno]mika (=genomika melodija)

Definicija

Naziv računalnih sustava za automatsko skladanje bez ljudskog upliva, zasnovanog na bioinspiriranim algoritmima.

Melomika primijenjuje evolucioni pristup skladanju, tj., teme se dobivaju simuliranom evolucijom. Ove teme se natječu za što bolju prilagodbi fitness funkcijama utemeljenim na formalnim ili estetskim kriterijima. Melomički sustav kodiraa svaku temu u "genom" i cijela populacija stavaka biva podvrgnuta evo-devo dinamikama. <WK>
Sustav je autonoman: jednom programiran nastavlja skladati bez ljudske intervencije.

Komentar

Projekt je pokrenuo i od 2008. do 2014. na Sveučilištu u Malagi vodio profesor umjetne inteligencije Francisco Vico.
S obzirom na izdašnu količinu podataka koju ovakav sustav obrađuje u melomički laboratorij ugrađena su dva računalna grozda: melomics109 i iamus, za uradke s "popularnim" i s "umjetničkim" predznakom.

Medicinski se istražuje utjecaj melomički generiranih glazbenih uradaka u terapiji bolova, o čemo je objavljeno više istraživačkih radova. <RGT>

Kritika

Tvrdilo se da širokom dostupnošću glazbe slobodne od autorskih prava u obliku koji se dade uređivati, melomika doprinosi komodizaciji muzike i mijenja načine kako će muzika biti stvarana i trošena u budućnosti.<WK>
(v. Primjere)

Referencije

<WK>:   <Melomics>; <RGT>:   Musical Genome;