hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Uzorak

Jezici

EN sample; NJ Sample;

Definicija

Višeznačan pojam u tehnologiji zvuka i u glazbi, od kojih su za sadržaj ovog pojmovnika relevantna tri značenja:

(1) Naziv za jedinični vremensko-prostorni podjeljak nekog zvučnog signala ili zapisa u digitalnom formatu. Primjer: Sekunda stereo CD zvučnog zapisa sastoji se od 44100 okvira. Svaki okvir sastoji se od dva uzorka: jednog za lijevi, drugog za desni kanal.

(2) Naziv za proizvoljno kratak segment bilo kojeg zvučnog zapisa ili signala, što se koristi kao sirovi, polazni materijal u sintezi zvuka (transpozicijom, modulacijom, filtriranjem), uglavnom u stvarnom vremenu.

(3) Naziv za unaprijed snimljeni fragment izvanjskog zvučnog materijala koji je ukomponiran u neku glazbenu izvedbu ili zapis.

Komentar

U značenju prema definiciji (2) a poglavito (3) uslijed masovne uporabe u popularnoj glazbi udomaćila se nažalost engleska tuđica, čiji je spelling posve izvan hrvatski prihvatljivih pravopisnih standarda. U njemačkom se govornom žargonu dogodio sličan problem (primjerice, particip gesamplet).

Referencije

<CR>: 927-929;    <FRM>: 72;    <SHB>: 407;