hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Uzorkovanje

Jezici

EN sampling; NJ Sampling, Abtastung; FR enchantillonage;

Definicija

Zajednički naziv za dva pojma od kojih oba počivaju na istom tehnološkom principu digitalnog snimanja:

(1) Naziv za automatizirani proces pretvorbe kontinuiranog analognog zvučnog signala u niz diskretnih numeričkih (digitalnih) podataka, što predstavljaju niz trenutnih amplituda u vremenskom rasteru kojim se aproksimira kontinuirani tijek vremena. Svaka od ovih diskretnih vrijednosti predstavlja uzorak koji se smješta u okvir digitalnog formata zvučnog signala.
v. pretvorba, Nyquistova frekvencija.

(2) Naziv za metodu sinteze zvuka snimanjem i/ili reprodukcijom kratkih uzoraka digitalno pohranjenih zapisa raznih vanjskih (konkretnih) zvukova, često uz digitalnu obradu signala u stvarnom vremenu ( petlja, transpozicija, dinamičko miješanje, modulacija ). Često se izvodi muzicirajući u živo, bilo uz pomoć sofisticiranih računalnih programa, bilo uz pomoć integriranih digitalnih glazbala kao što su sintetizatori s uzorkovanjem i emulatori. v. uzorkovna sinteza

Komentar

Za pojam definiran pod (2) u hrvatskom se glazbeničkom govoru udomaćila teško prihvatljiva hibridna tuđica sampliranje, u kojoj tuđa korijenska osnova (koja se piše po engleskom spellingu) kombinirana s hrvatskim glagolskim nastavcima zaobilaznim putem tvori glagolsku imenicu.

Za pojam definiran pod (1), neki djelatnici predlažu uporabu posve hrvatskog opisnog pojma uzimanje uzor(a)ka, a koja se čini više u duhu jezika i bolje opisuje sadržaj radnje. U glazbeno informatičkom području ipak postoji izvjesna značenjska poteškoća u asimiliranju ovakvog pojma. Radi se naime o posve automatiziranom procesu koji se na jednom signalu obavlja redovito i to najmanje desecima tisuća puta u sekundi i bez kojeg je digitalna tehnologija nezamisliva, dok opisni prijevod može ukazivati kao da se razumijeva neku sporadičnu, svjesnu i voljnu radnju. Nema dakle, "uzimanja" ili "ne uzimanja" uzoraka: uzorkovanjem, tj. neprestanim, bezuvjeto pravilnim i vremenski posve automatiziranim snimanjem uzoraka, odnosno strojnom pretvorbom bilo kojeg kontinuiranog električnog signala u slijed brojčanih uzoraka generira se digitalne podatke općenito. U više se svjetskih jezika za proces po DF (1) rabe jednostavni pojmovi koji nisu opisni. Štoviše, pojam sampling u tehničkom engleskom jeziku tvori niz prijedloških složenica poput resampling, downsampling, oversampling, koji bi u opisnom prijevodu više ličili na sintaktičku vježbu tvorbe zavisno složene rečenice nego na pojam od strukovne uporabne vrijednosti.
v. preuzorkovanje

Referencije

<APB>: 432-434;