hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Digitalno upravljanje pravima (DRM)

Jezici

EN Digital rights managemant (DRM); NJ Digitale Rechtenverwaltung; FR Gestion des droits numérique; TL Gestione digitale dei diritti;

Etimologija

od digitalno + upravljanje pravima

Definicija

Naziv za skup alata ili tehnoloških mjera za načelno i praktično ograničavanje pristupa digitalnoj građi na kojoj postoji vlasničko pravo (autorsko pravo, izvođačko pravo, izdavačko pravo, producentsko pravo, patentno pravo, intelektualna i druga vlasnička prava). Oni se svode na licenciranje, enkripciju, aktivaciju, onemogućevenje kopiranja, lokalizaciju, internetsku reviziju i dr., pa sve do tajne instalacije softvera za nadzor korisnika od strane proizvođača (SONY, 2005.).<BR>
Zaštićena građa može biti sve, od digitaliziranog snimka nekog dokumenta, audiozapisa glazbene izvedbe, notnog zapisa, videozapisa, matematičke formule ili knjige, preko računalne igre do softverskog programa.
U svijetu su napisani mnogi zakoni koji kriminaliziraju zaobilaženje DRM ili komunikaciju o zaobilaženju DRM.<WK>

Komentar

Činjenica da na pojedinim djelima postoje određena vlasnička prava stoji u konfliktu s osnovnim svojstvom digitalnih sadržaja, da je svaka kopija egzaktan klon originala, tj. da se s uzastopnim umnožavanjem ne gubi kvalitet zapisa. Radi toga se mehanizmi zaštite prava iz preddigitalnog doba ne mogu nekritički primijeniti na digitalno područje.
Dosadašnji mehanizmi zaštite (ugradnja ili vezana prodaja sigurnosnog hardvera, softvera ili "roka trajanja" u neki digitalni proizvod ili uslugu) pokazali su se više ili manje uspješnima i pravičnima. Mišljenja o njihovu učinku duboko su podijeljena:
  • za: sprječavanje piratstva, sprječavanje neautoriziranog korištenja i prodaje, zaštita intelektualnih prava, zaštita investicije legalnog korisnika, slanje tržišne poruke da je zaštićeni sadržaj vrijedan, osiguravanje profita distributeru, proizvođaču i plaće zaposleniku

  • protiv: ograničavanje legalnog korisnika, povećanje cijene proizvoda, poticanje piratstva, manipuliranje intelektualnim pravima, uskrata prava na informaciju, nedostupnost djela ukoliko se mehanizam zaštite izmijeni, disfunkcionalnost računala ukoliko usporedno radi više programa čiji su mehanizmi zaštite u međusobnom konfliktu standarda

Kritika

Termin, pogotovo u svojoj engleskoj i francuskoj inačici stoji u djelimičnom značenjskom ambigvitetu s pojmom digitalnih prava, pod kojim se razumijevaju ljudska i zakonska prava na individualan pristup, korištenje, stvaranje i objavljivanje medija te pristup računalima i drugim elektroničkim uređajima i telekomunikacijskim mrežama.

Referencije

<WK>:DRM, DR;   <BR>:DRM