hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Digitalno

Jezici

EN digital; NJ Digital; FR numerique; TL digitale;

Etimologija

EN: digit = brojka, od lat. digitus = prst (brojanje na prste).

Definicija

Prilog u nazivu metode ili sustava koji rabi samo diskretne (poglavito) binarne brojke ili nenumeričke simbole (slova, ikone) za unos, obradu, prijenos, zapis i prikaz podataka, suprotno od analognog, koje se odnosi na rabljenje kompletnog spektra vrijednosti nekog signala (npr. digitalna slika, analogna radiodifuzija).

Distinkcija između digitalnog i analognog može se odnositi na metodu unosa podataka (vidi analogno-digitalna pretvorba), unutrašnji rad sustava i način zapisa. (<WK>, Digital).

Tako strojno sučelje za prijenos nekog zvučnog signala može biti analogno ili digitalno, sinteza zvuka može biti digitalna ili analogna (naponski ili digitalno kontrolirana).

Očigledna prednost digitalnih sustava i metoda pred analognima je robustnost, demokratičnost, hardverska apstrakcija i mogućnost obrade podataka logički, pomoću domišljatih računalnih algoritama, a ne skupim, kompliciranim i delikatnim hardverom.

Poglavito, digitalni prikaz zvuka omogućava da se i računalo osmisli i rabi kao glazbeni instrument.

Referencije

<WK>