hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Dinamička stokastička sinteza

Jezici

EN Dynamic stochastic synthesis;

Etimologija

od. grč. dunamikós (=sila) + stokhazesthai (=nagađati) <ETO>

Definicija

Naziv za metodu sinteze zvuka pomoću računala, koju u djelu Formalized Music (izdanje iz 1992) predlaže skladatelj Iannis Xenakis kao alternativu prokušanim metodama sinteze, koje polaze od "urednih" valnih oblika. Suprotno tomu, d.s.s. za početni valni oblik uzima ona proizveden generatorom slučajnih brojeva, pa raznim algoritmima za ograničavanje stupnjeva slobode "kroti" i nameće razne vidove reda u ovakvo (neobuzdano) titranje. Američki skladatelj Curtis Roads aplicira krivulje distribucije vjerovatnosti u proces d.s.s. 1990ih godina.

Metodu je početkom 21. stoljeća inovirao američki skladatelj i profesor glazbe na Columbia University Brad Garton rabeći genetičke algoritme s područja umjetne inteligencije za "samouređivanje" ovakvih titrajnih modela.

Komentar

U stukovnom govoru na području prirodnih znanosti i u sveučilišnoj obrazovnoj praksi se tijekom dva desetljeća 21. st. udomaćila inačica stohastička.

Referencije

<CR>,340-345; <XE> ; <BG>