hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

FFT (=> Brza Fourierova transformacija)

Etimologija

Definicija

Referencije