hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Fazni vokoder

Jezici

EN phase vocoder, phase-vocoder (rjeđe);

Etimologija

fazni od grč. phásis = pojava, od phaínestai = pojavljivati se + vokoder

Definicija

"Naziv za tehniku digitalne (aditivne) analize i resinteze zvuka u kojoj je raščlanjeni signal prikazan u formi paralelnog skupa većeg broja (simultanih) sinusoidnih signala promjenjive amplitude i faze. Ovi signali zajedno tvore banku filtera (podaci amplitude) povezanu s bankom oscilatora (podaci faze)." (<FRM>, 228).

Ovom tehnikom (koja predstavlja poopćeni računalni model vokodera) moguće je postići vremenski neovisnu promjenu visine tonskog signala, intonacijski neovisnu promjenu trajanja tonskog signala, križnu modulaciiju dvaju signala i čitav niz drugih posega u samu strukturu nekog zvučnog signala. Stoga je fazni vokoder nezaobilazan alat u računalnom oblikovanju zvuka.

Tehnika faznog vokodera u stvarnom vremenu (ili brže), budući da se zasniva na iznimno zahtjevnom računu brze Fourierove transformacije (FFT) ili brze Hartleyeve transformacije (FHT) , uvelike ovisi o procesnoj moći računala.

Komentar

Količina teksta i specifičnost tehničko-matematičkog jezika potrebna čak i za površno razumijevanje rada faznog vokodera znatno bi premašila svrhu i opseg ove stranice, ali su detaljno obrađeni u referenciranim tekstovima i primjerima. Valjalo bi jedino naglasiti dvije osnovne metode resinteze tehnikom faznog vokodera:

(1) resinteza pomoću zbrajanja preklapanjem (EN: overlap-add resynthesis)

(2) resinteza pomoću banke oscilatora (EN: oscillator bank resynthesis)

Prva se više rabi u svrhu promjene trajanja tonskog signala, druga u svrhu promjene visine tonskog signala. Iako i jedna i druga nose u sebi svojevrstan pazvuk koji je posljedica nesavršenosti matematičkog modela na kojem fazni vokoder počiva, dobar odabir parametara analize i sinteze u pravilu daje glazbeno prihvatljive rezultate.

          (Stanko Juzbašić)

Referencije

<FRM>: 247-264;   <C3>: program ceres3;  
<APB>: 557-577;   <FHTC>