hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Tranzijent

Jezici

EN ; NJ ; FR ; TL ;

Etimologija

LAT. transiēns = onaj koji prolazi (<W>)

Definicija

(1)
Naziv za trenutnu promjenu u jakosti i/ili boji nekog zvuka, koja predstavlja izazov za odziv nekog sustava, kao i za digitalnu analizu, obradu i resintezu. <AR>

(2)
Naziv za inicijalni nastup nekog zvuka, koji može biti iznimno kratkoga trajanja, npr. 50 ms, i sadrži bitne komponente toga zvuka i stoga ima značajnu ulogu u percepciji timbra. <EA>

Komentar

Referencije

<EA>:Transient;     <AR>;