hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Udrhtavanje [signala]

Jezici

EN dithering; NJ ;

Definicija

Prijedlog naziva za namjerno i kontrolirano dodavanje komponente bijelog šuma u cjelobrojni format digitalnog zvučnog zapisa, sa svrhom da se umanji glazbeno daleko manje prihvatljiv pazvuk, učinak pogreške kvantizacije u analogno digitalnoj pretvorbi ili pak računalnog preformatiranja signala s decimalnog (EN. floating point) u cjelobrojni (EN. integer) format, kao npr. u pripremi CD zapisa.

USP.: mastering

Komentar

Termin se predlaže zbog posve etimološki, fonetski i gramatički tuđeg i hrvatskom jeziku neprihvatljivog tehničkog termina dithering, koji još nije preveden na hrvatski jezik.

Referencije

<CR>: 36-38;    <WK>: dither;