RADIONICA #2: PREZENTACIJA

PRIZVUK: Glazbena informatika
Kultura pisanja umjetničkog glazbenog softvera


Nakon 50 godina suživota povezivanje glazbe i softvera još uvijek predstavlja izazov: Glazbenici programerima ne vjeruju, a programeri misle da je skladati lako.

(Miller Puckette)


Slide-show sa sažetkom sadržaja:


>>