RADIONICA #3: PREGLED OSNOVA PISANJA

PRIZVUK: Glazbena informatika
Pregled osnova pisanja umjetničkog glazbenog softvera
Glazbalo uma 2.0


Tema: Mnogo je izvrsnih glazbenika. Mnogo je izvrsnih programera.
Manje je izvrsnih programera koji poznaju glazbu i izvrsnih glazbenika koji znaju programirati.
Cilj radionice je ukazati na puteve i razloge približavanja ovih dviju djelatnosti.
Ciljani polaznici su mlađe osobe koje zanima pisati glazbeni softver.

Slide-show sa sažetkom sadržaja:


>>