English

RADIONICA

PRIZVUK: Glazbena informatika
Hrvatska glazbenoinformatička pismenost


Računalo danas nije više fascinacija - ono je u mnoštvu svojih inačica postalo upotrebnim predmetom vezanim uz stil života i dijelom svakidašnjice. Poslijedica je da je time izgubljen i dio računalnog mita još i prije nego što je objektivno potrošen.

Dobar dio računalnih operacijskih sustava, barem onih koji se temelje na UNIX-u, u većem je svojem dijelu, ako ne i u cjelini otvorenog izvornog koda. Razvojni su alati uglavnom besplatni, a mnoštvo "developerskih" grupa živi na Internetu, njihovi članovi objavljuju uratke i razmjenjuju diskusije po javnim poslužiteljima.

Do informacije se u prosjeku dolazi daleko lakše nego pred 10 godina. Selektivan dostup do kvalitetnih informacija ipak je zbog prezasićenosti podacima otežan. Računalo kao umjetničko sredstvo izgubilo je auru akademske tajnovitosti, to da računala danas mogu svirati možemo zahvaliti višedesetljetnom radu vizionara računalne glazbe, a neki viđeniji centri za računalno umjetničko stvaralaštvo čak su se i ugasili. Pisanje softvera koji ne služi stjecanju profita trebalo bi dakle postati dijelom kulture, ako već to nije.

Gotova rješenja nisu uvijek dobra jer skrivaju jedan dio znanja, a drugi mistificiraju. Ovom smo radionicom pokušali kroz primjere popratiti osnovnu krivulju učenja pisanja jednostavnih gradbenih elemenata za softver koji nešto radi sa zvukom.

Od alata za razvoj potrebni su alati za rad u jeziku C (za macOS/OSX to je Xcode, za Linux GNU razvojni alati). Također su potrebni GLUT, RtAudio i RtMidi.

Naše pitanje, što činiti da računalo ostane instrument spoznaje, a ne postane instrumentom zaborava dakle predstavlja i pitanje kulture.


KRATAK PREGLED RADIONICA: