hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Kimatika

Jezici

EN Cymatics; NJ Kymatik;

Etimologija

od starogrč. kîma = val

Definicija

Termin koji je za različite tehnike vizualizacije učinaka rasprostiranja zvučnih valova u čvrstim pločama 1967. skovao švicarski istraživač Hans Jenny (1904-1972), ponovivši i usavršivši pokuse koje je u 1787. izveo i u knjizi "Entdeckungen über die Theorie des Klanges" opisao njemački glazbenik i fizičar Ernst Chladni. Svoj rad je objavio u dvotomnom djelu "Kymatik".

Komentar

Jenny je kao sljedbenik antropozofske doktrine Rudolfa Steinera, fasciniran geometrijskim strukturama modova vibracije mehanički i akustički pobuđenih metalnih i drvenih ploča pretpostavio postojanje suptilne sile manifestirane u ovako pravilnim učincima zvučnih valova. Mada su mnogi suvremeni analitičari odbacili takve pretpostavke kao inženjerski pseudoznanstvene, ovi su vibracioni modeli našli svoju glazbenoinformatičku primjenu u modalnoj sintezi zvuka.

Jennyjev opus utjecao je i na nastanak djela Queen of the South koje je 1973. skladao Alvin Lucier, a koristili su ga kao izričajno nadahnuće i David Hykes i Harmonic Choir.

Jedno od najkorištenijih komercijalnih okružja/uređaja za računalno oblikovanje zvuka u suvremenim kreativnim industrijama nosi ime "Kyma".

Referencije

<WK> Cymatics