hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Klasa visine

Jezici

EN pitch class ( p.c. | pc ); NJ Tonhöhenklasse;

Etimologija

Definicija

Termin iz matematičke teorije glazbe koji označava skup svih su visine tonova odijeljenih za cijeli broj oktava.<WK> U znanstvenoj notaciji označava se s:

{Cn} = {..., C-2, C-1, C0, C1, C2, C3 ...}

Klase visina važne su budući da je ljudska percepcija visine tona periodična, s periodom od oktave, dok su enharmoniski ekvivalenti jednoznačni (His = C = Dezes).
Cjelobrojna notacija visine izražava se po formuli:

v = 9 + 12log2 ( f/440 )

i koristi se u MIDI protokolu.

Komentar

Muzička abeceda predstavlja tradicionalnu notaciju klase visine. U glazbenoj informatici koristi se i oktavna notacija (Octave Pitch Class) u formatu:

ox.y

gdje o označava oktavu, x broj klase (0-11), a y mikrotonalitetnu devijaciju u centima.

Referencije

<WK> Pitch Class;