hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Kauzalni filter

Jezici

EN Causal filter; NJ kausales Filter, Kausalfilter;

Etimologija

od lat. causa = uzrok + filter

Definicija

Teorijski naziv za digitalni filter čiji je izlazni signal uvjetovan isključivo sadašnjim i prošlim ulaznim signalom i stanjem, ali ne i budućim ulaznim signalom.
Drugim riječima, kauzalni filter primjer je sustava čiji odziv ovisi isključivo od sadašnje i prijašnje, ali ne i buduće pobude. Takav se sustav općenito naziva kauzalnim sustavom.

Primjer za algoritam kauzalnog filtera je filter s konačnim impulsnim odzivom (FIR).

Da bi neki filter bio praktično ostvarliv, njegova svojstva moraju biti što je bolje moguće aproksimirana kauzalnima.

Komentar

Iz same logike ovog pojma proizlazi da filterski moduli korišteni u digitalnoj obradi signala i u računalnoj glazbi, koji funkcioniraju u stvarnom vremenu moraju biti koliko je god moguće kauzalni, dakle njihovo ponašanje ne smije ovisiti o nečemu što će možda tek doći ili neće doći.

Neke od filtera nije moguće realizirati kao kauzalne. U takvim se slučajevima radi kompromis kašnjenjem ulaznog signala i množenjem preklopljenih odsječaka funkcijom prozora. Kriterij uporabljivosti ovakvih filtera je glazbena prihvatljivost ponašanja i mogućnost kontrole od strane glazbenika.

Kritika

Nijedan digitalni proces nije u praksi moguće realizirati bez vremenskog kašnjenja, budući da uvijek valja uzeti u obzir vrijeme izračuna. Tek ako je ovo vrijeme zanemarljivo u odnosu na minimalne primjetne vrijednosti glazbenog vremena i izračun ne proizvodi glazbeno neželjene pazvuke možemo govoriti o kauzalnosti kao o kriteriju vrednovanja.

Kauzalnost međutim ne treba biti kriterij ostvarljivosti ako se radi o procesima u disociranom vremenu, kao što je npr. obrada glazbenog zapisa.

Referencije

<WK>, Causal filter;    <RG>, 14;