hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Modalna sinteza

Jezici

EN modal synthesis;

Definicija

Naziv za podvrstu sinteze zvuka fizikalnim modeliranjem, koja počiva na pretpostavci da je neki složeniji predmet koji proizvodi zvuk moguće prikazati kao zbir manjih vibrirajućih substruktura. Te strukture mogu biti strune, most (konjić), tijela, rezonantne kutije, glave bubnja, akustičke cijevi, zvona i dr. Kad ih se mehanički pobudi, svaka od tih struktura odziva se skupom prirodnih modova vibracije. Ovi su modovi svojstveni svakoj pojedinoj strukturi i svojstvima materijala (masa, elastičnost, prigušenje, mjesto kontakta, spojevi te oblik) i međusobno se superponiraju ili potiru.

Komentar

Najpoznatija softverska implementacija modalne sinteze je program Modalys (ranije Mosaic) instituta IRCAM.

Referencije

<CR>: Str.273-279.