hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Kodek

Jezici

EN codec;

Etimologija

skraćeno od koder/dekoder ili kompresor/dekompresor

Definicija

Kratica za klasu hardverskih uređaja i softverskih programa i protokola za objedinjavanje kodiranja i dekodiranja odn. kompresije i dekompresije digitalnih signala u produkciji, radiodifuziji, komercijalnim medijima poput DVD, internetskoj transmisiji, video-konferencijama i prijenosu podatkovnih signala općenito. Kodeci osim programa za uštedu podataka (za ili bez gubitka dijela informacije) često sadrže i algoritam za enkripciju/dekripciju (zaštićenih) podataka.

Komentar

Softverske kodeke za zvukovne signale može se podijeliti na one na kojima postoji patentno pravo neke korporacije ( npr. alac - Apple lossless audio codec ), one koji su objavljeni pod nekom licencijom slobodnog od patentnih prava, GPL ili BSD ili MIT ili sl. ( npr. flac - Free lossless audio codec ), te onih koji su javno dobro (mp3, od 2017.).

Kritika

Nijedna od internetski objavljenih definicija (<WK>, <BR>, <MW>) nije dovoljno široka da bi obuhvatila glazbenoinformatičko značenje ovog pojma.

Referencije

<APB>: 885;