hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Kodiranje

Jezici

EN coding; NJ Kodieren;

Etimologija

od kôd, LAT codex: sistematska klasifikacija statutornih zakona, od caudex: knjiga, doslovno deblo, odn. [starorimske] knjižice od drvenih pločica prekrivenih voskom za pisanje... <ETO>

Definicija

(1)
[Naziv za] proces pisanja računalnog softverskog koda <W> [od strane čovjeka, najčešće u nekom od programskih jezika].

(2) Općenito, stavljanje nekog skupa podataka u neki unaprijed određeni kôd, ručnim ili strojnim (automatskim) putem.

USP. živo kodiranje, interakcija u realnom vremenu, kodek, algoritam, linearno predvidiljivo kodiranje

Komentar

Vjerovatno podrijetlo naziva po definiciji (1) leži u naravi posla prevođenja nekog zadatka, zahtjeva ili algoritma u kôd programskog jezika, kompiliranoga ili interpretiranoga, po odabiru autora i unos istoga u računalo.
U računalnoj glazbi k. je uvriježen naziv za postupak unošenja glazbenih naredbi u kod nekog za to stvorenih okružja, poput npr. RTcmix.

Kritika

Preklapanje ovog pojma sa (širim) pojmom programiranja ponešto je u uporabi nejasno. Naziv programiranje rabi se za razne aktivnosti od teoretskog bavljenja rješavanjem problema pomoću programa, preko organiziranja unosa podataka u računalo i pokretanja izvršenja nekog slijeda probrama do interpretacije dobivenih rezultata.

Referencije

<HMC>: 36, 86/7; <RTC>: 33, 189;