hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Korpuskularna teorija zvuka

Jezici

EN corpuscular theory of sound;

Definicija

Naziv za teorijsku pretpostavku, analognu kvantnoj teoriji svjetlosti, koja kaže da je zvuk sastavljen od čestica, tzv. zvučnih kvanata. Mada ova teorija nema eksperimentalno fizikalnog značenja, vrlo je upotrebljiva u računalnom oblikovanju zvuka (v. granularna sinteza).

Komentar

Koncept granularne metode u analizi zvuka vjerovatno je prvi predložio Isaac Beeckman oko 1615. godine, u sklopu korpuskularne teorije i teorije pulsacije u prijenosu zvuka. Njegovi su radovi izvučeni iz zaborava 1905., a Norbert Wiener je 1925. prvi pokazao analogiju s kvantnom fizikom: da ton frekvencije 20Hz neće proizvesti nikakav zvuk, ako "zvučna čestica" traje kraće od 1/20 sekunde.

Referencije

<QM>:  120-123;