hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Računalno oblikovanje zvuka

Jezici

EN (computer) sound design; FR analyse-synthese, sound design;

Definicija

Općenit naziv za kategoriju koncepata i tehnika produkcije, reprodukcije i distribucije zvukovnih podataka, datoteka i nosača zvukova najšire namjene, od znanstveno umjetničkih istraživanja do raznih grana rastućih kreativnih industrija, koje se sve temelje na glazbenoinformatičkim tehnologijama i u pravilu sadrže računalo za analizu i sintezu zvuka kao svoju stožernu komponentu.

Komentar

(1) Doslovan prijevod "oblikovanje zvuka" ne čini se dostatnim, budući da se preklapa s disciplinom kazališnog i filmskog stvaralaštva istog naziva, koja je od računalne tehnologije znatno starija. Budući da ovdje radimo na kreiranju pojmovnika, čini se primjerenim da se atributom "računalno" (ev. "kompjutorsko" ili čak "digitalno") stvori potrebnu distinkciju spram drugih disciplina umjetničkog kreiranja zvuka.

(2) Mada je u kolokvijalnoj uporabi i tuđica 'dizajn zvuka', pojam dizajna odnosi se na 'industrijsko oblikovanje' i (u krajnju ruku) na industriju zvučnih efekata.

Referencije

<CSD>: xv;