hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Konvolucija

Jezici

EN convolution; NJ Konvolution, Convolution; FR convolution; TL convoluzione;

Etimologija

lat. convolvere = smotati, saviti. Srodna je engl. riječ volume (isto što i njem. Konvult u jednome od znacenja!) od lat. con (= s) + volvere = koturati, okretati. <KL>

Definicija

K. je pojam s područja integralnog računa, a širi se i na područje u glazbene informatike.

U matematici, u funkcionalnoj analizi k. predstavlja operator koji iz dviju funkcija proizvodi treću, koja općenito prikazuje stupanj preklapanja prve s pomaknutom zrcalnom slikom druge.

U sintezi i digitalnoj obradi zvučnog signala k. ima naročito mjesto u algoritmima za filtere, modulatore i križanu sintezu (EN: cross-synthesis) dvaju signala. Najčešći primjer je generiranje umjetnog odjeka i reverberacije. Tada prvu funkciju predstavlja izvorni zvučni signal, dok drugu funkciju predstavlja digitalni snimak impulsnog odziva neke prostorije, npr. koncertne dvorane. Treća funkcija, dobivena konvolucijom predstavlja odziv te dvorane na izvorni signal. Miješanjem izvornog zvučnog signala sa signalom dobivenim konvolucijom stvara se slušni dojam kao da zvuk dolazi iz te prostorije.

Komentar

K. posjeduje još jedno matematičko svojstvo koje široku primjenu nalazi u glazbi. Spektar signala koji predstavlja vremensku konvoluciju dvaju izvornih signala ujedno je i produkt spektara tih dvaju signala. Prikladnim algoritmima za množenje spektara dobiva se dojam da jedan zvuk "zrači" iz drugog ili se postupno u drugi "pretvara". Ovakav učinak križane sinteze slikovito se opisuje kao npr. "rog koji govori" ili "prepuhana violina".
(Stanko Juzbašić)

Referencije

<CR>:419-432; <FRM>:88,113; <WK>:Convolution