hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Granularna sinteza

Jezici

EN granular synthesis; FR synthèse granulaire;

Etimologija

Lat. granulum = deminutiv od lat. granum = zrno + Gr. synthesis = sastavljanje, spajanje, povezivanje, od prijedl. syn = zajedno, skupa i tithénai = staviti, postaviti, poleći (<KLU>, 716, 717)

Definicija

(1) (Naziv za) metodu sinteze zvuka koja djeluje u vremenskom području mikrozvukova odn. uzoraka i segmenata uzoraka signala u trajanju 1 - 50 milisekundi, koji se nazivaju čestice. Algoritmom za reprodukciju sintetizira se zvučni signal iz više slojeva čestica, od kojih je svaki reproduciran individualnom brzinom, amplitudom i fazom. Kao rezultat dobiva se svojevrsntan zvukolik, zvučni oblak, koji se može rabiti i kao materijal za daljnju obradu i sintezu.

(2) (Naziv za) metodu računalne sinteze zvuka, koja se opire kategorizaciji na standardne i nestandardne. Mada se služi jednostavnim računalnim naredbama za generiranje oblaka mikrozvukova iz već postojećeg signala ili zapisa i ne povodi se za poznatim modelima zvučnih signala ili akustičkih procesa (i po tom kriteriju nije standardna), zasniva se na korpuskularnoj teoriji zvuka , koja je analogna teoriji elementarnih čestica svjetolsti (foton), ali nema dokazanog fizikalnog začenja. G.s. pokazala se i te kako primjenjivom u umjetničkoj glazbenoj praksi.

G.s. idiomatska je za digitalna računala i nije praktički izvediva u nekom drugom području glazbene tehnologije. Idejni otac g.s. je skladatelj Iannis Xenakis (1922 - 2001) <XE>, autor prvog algoritma za glazbenu uporabu američki skladatelj Curtis Roads (1951 - ), a autor prve implementacije u stvarnom vremenu kanadski skladatelj Barry Truax (1947- ).

Komentar

Granularnoj sintezi put je utro 1946 Dennis Gabor u "Teoriji komunikacije", idejom da se modeli kvantne fizike primijene na zvukovni signal u svrhu redukcije podataka u telefoniji.

"Granularan prikaz je koristan u sagledavanju kompleksnih zvukovnih pojava - kao što su konstelacije elementarnih jedinica energije, od kojih je svaka vremenski i frekvencijski ograničena. Takav je prikaz uobičajen unutar algoritama za sintezu i digitalnu obradu signala, mada postoji više različitih pojmova za slične pojave. Kvant (Gabor, 1946, 1947), Gaussijanski elementarni signal (Helstrom 1966, Bastiaans 1980), kratak segment (Schroeder i Atal 1962), EN:short-time weighting function (Flanagan 1972), prozor (Arfib 1991; Harris 1978; Nuttall 1981), klizeći prozor (Bastiaans, 1985), EN: window function pulse (Bass i Goedel, 1981), EN: wavelet (Kronland-Martinet i Grossman, 1991), funkcija formantnog vala - EN:formant-wave-function ili FR:FOF (Rodet 1980), EN: VOSIM pulse (Kaegi i Templaars, 1979)... ..., svi se daju opisati kao granularni prikazi glazbenih signala."
     (<CR>, 168)

Referencije

<WK>: Granular Synthesis;   <XE>: xiii.;  <CR>: 168