hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Nelinearna sinteza

Jezici

EN nonlinear synthesis;

Definicija

(Ponešto neprikladan) naziv za sve metode u digitalnoj sintezi zvuka, koje interakcijom dvaju ili više ulaznih signala proizvode treći, koji ne sadrži niti jednu komponentu tih ulaznih signala, odn. za metode interakcije kojima se mijenja i informacijski sadržaj samih komponenata koje u tu interakciju ulaze.

"Pojam nelinearno rabi se za sustave koji ne poštuju načelo superpozicije, tj. ne ponašaju se u skladu s očekivanjima koja se temelje na iskustvu s tim sustavima... Matematika pokazuje da ako neki sustav nije linearan, nema jamstva da ga se može (ili ne može) riješiti ikojim poznatim matematičkim alatom, budući da ne postoji mogućnost neke opće teorije nelinearnih sustava" (<FRM>, 315)

Dočim neki su nelinearni sustavi vrlo dobro objašnjeni i vrlo učinkoviti u sintezi zvuka.

Na primjeru sinteze zvuka pojam sustava se odnosi na neki softverski model generiranja signala ili akustičkog mehanizma.

Primjeri nelinearne sinteze su: sinteza modulacijom frekvencije i sinteza nelinearnim izobličenjem (oblikovanjem vala).

Komentar

"Neki matematičari rado tvrde kako je govoriti o klasi nelinearnih sustava isto što i govoriti o klasi životinja koje nisu slonovi." (<FRM>, 315)

Kritika

Budući da nelinearno kao pojam ne opisuje neku određenu tehniku sinteze zvuka, postoji opasnost da ga se nekritički rabi kao prihvatište za sve ono što ne spada ni u koju drugu poznatu kategoriju s toga područja.

Referencije

<FRM>: 16, 35, 271, 315;