hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Nestandardna sinteza

Jezici

EN non-standard synthesis;

Definicija

Logički i jezično, valjan i često rabljen naziv za svaku metodu (računalne sinteze zvuka) koja predstavlja konceptualnu suprotnost standardnim [i standardiziranim, u teoriji obrađenim i u praksi korištenim] metodama sinteze zvukovnih podataka, tj. modeliranju signala, modeliranju spektra i fizikalnom modeliranju, koje se smatra standardnima u digitalnoj sintezi, odn. računalnom oblikovanju zvuka (USP. naredbena sinteza).

Komentar

Primjer nestandardne, a vrlo uspješne i učinkovite metode sinteze predstavlja RTcmix objekt HALFWAVE, u kojem se vremenska promjenjivost sintetiziranog signala postiže izravnom neovisnom manipulacijom svake od dviju polovica proizvoljne valne tablice.

Referencije

<CR>: 319, 327;   <RTC>:HALFWAVE