hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Oblikovanje vala

Jezici

EN waveshaping;

Definicija

Oblikovanje vala (također poznato kao nelinearno izobličenje) temelji se na propuštanju ulaznog signala kroz kutiju za izobličenje (EN distortion box). U digitalnom obliku ova se kutija sastoji od tablice brojki ili polja brojčenih vrijednosti pohranjenih u memoriji računala i računske operacije preslikavanja, koja svakoj vrijednosti ulaznog signala pridodaje neku vrijednost iz tablice. Vremenski niz ovih pridodanih vrijednosti oblikuje izlazni signal. Samo se preslikavanje naziva još i prijenosna funkcija (EN transfer function).

Komentar

Ova tehnika tek je neznatno složenija od sinteze pomoću valne tablice. Može se realizirati tako što se valne tablice spoji na ulaz tablice pojačanja. Time se postiže da dinamika znatno utječe na zvukovnu boju. Stoga je ova tehnika već zarana našla primjenu u komercijalnim sintetizatorima.

Referencije

<CR>, 252