hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Modulacija frekvencije = (FM) = (frequency modulation)

Jezici

EN frequency modulation; NJ Frequenzmodulation; FR modulation de frequénce, modulation en frequénce; TL modulazione di frequenza;

Etimologija

modulacija; lat. frequentia = učestalost od lat. frequens = čest

Definicija

Mijenjanje (modulacija) frekvencijskog spektra kakva zvučnog signala nekim drugim (kontrolnim) signalom. U tehničko algoritamskom smislu, modulacija frekvencije izvodi se kao modulacija faze. Ukoliko su oba ulazna signala jednostavnog valnog oblika, osnovnih frekvencija unutar čujnog područja, modulacijom frekvencije (signala nositelja signalom modulatorom)oblikujemo izlazni signal složenijeg spektra, a ovakav postupak nazivamo sinteza modulacijom frekvencije ili FM sinteza. Glazbeno smislena i uporabno pouzdana FM sinteza u praksi je izvediva gotovo isključivo u digitalnom formatu signala, posredstvom računala.

Komentar

U glazbenoj praksi i suvremenom glazbeničkog govoru se modulacija frekvencija često poistovjećuje upravo s FM sintezom.

Referencije

<NG>: 161;   <FRM>: 316;  <CCRM>: Bill Schottstaedt - An Introduction To FM