hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Odzvon

Jezici

EN decay; NJ ; FR ; TL ;

Etimologija

od (+ prasl.) *zvǫkъ

Definicija

Izvoran hrvatski termin, koji se razumije intuitivno, a u akustičkoj analizi, glazbenoj informatici i sintezi zvuka u tom užem području značenjski se preklapa s EN. decay i mjeri se vremenskim jedinicama.
Ovi termini se u drugim kontekstima često koriste u različitim značenjima:
  (decay= razgradnja, propadanje, raspada...),
  (odzvon= stišavanje reverberacije neke prostorije).
U sintezi zvuka termin se odnosi na silazni segment krivulje artikulacije u vremenu, nakon prestanka pobude.

Kritika

Termin se ne da jednoznačno preslikati u postojeće ADS, ADSR i AHDSR modele generiranja krivulja artikulacijske ovojnice nekog sintetiziranog zvuka, jer se odzvon može odnositi i na Decay i na Release segment generiranog zvuka. U ADS modelu, koji se bazira na sintetizatorima Roberta Mooga termini odzvon i decay su istoznačni.

Referencije

<NGZ>: ;   
Ostale referencije su obrađene u poveznicama s ove stranice.