hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Odziv

Jezici

EN response; NJ Antwort; FR réponse; TL risposta;

Etimologija

Definicija

  1. Zajednički naziv za nekoliko važnih svojstava nekog akustičkog sustva, električnog sklopa ili računalnog modela, u vezi s time kako taj sustav (sklop, model) reagira na pobudu "iz vanjskog svijeta". Najčešće se razumijeva vremenski odziv (utitravanje i istitravanje) nekog glazbala, frekvencijski odziv nekog sustava i impulsni odziv nekog uređeja, sustava, neke prostorije ili filtera.
    Iznimno, odziv može postojati i bez pobude, što se glazbeno koristi u raznim filterima još od vremena tradicionalne elektroničke glazbe, primjerice u Moogovom filteru. U tom slučaju govorimo o stanju samooscilacije.

  2. Naziv kojim se karakterizira glazbena prihvatljivost ponašanja ulaznih i kontrolnih uređaja, glazbeničkih sučelja i međusklopova.

Referencije

<CR>: 619;
Ostale referencije su obrađene u poveznicama s ove stranice.