hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Ovojnica

Jezici

EN envelope, contour; NJ Hüllenkurve; FR enveloppe; TL inviluppo;

Definicija


Općenito, naziv za krivulju koja ovija neku drugu, složeniju krivulju, povezujući najvažnije točke maksimalnih vrijednosti te druge krivulje.

  • (1) "(Naziv za) one karakteristike amplitude koje određuju (vremenski) rast i pad signala. Ovojnice zvuka ili zvukova uključuju takve varijable kao što su vrijeme utitravanja , snaga utitravanja, frekvencija, boja, razina održavanja titraja, vrijeme početnog istitravanja i vrijeme krajnjeg istitravanja." (<NG>, 194). U tom slučaju govorimo o vremenskoj ovojnici. Svaku od spomenutih varijabli može predstavljati neka fiksna (konstantna) brojčana vrijednost, neki parametar, neka grafička ili analitička funkcija, na primjer funkcija po točkama prekida.
  • (2) Naziv za one (frekvencijske) karakteristike spektrograma koje općenito opisuju razdiobu energije unutar trenutnog ili prosječnog spektra nekog signala. U tom slučaju govorimo o spektralnoj ovojnici ili ovojnici spektra.
(USP.) funkcija po točkama prekida (BPF), modeliranje signala, odzvon.

Komentar

Definicija (1) je preuzeta iz <NG>, gdje je navedena kao citat iz Music Educators Journal (studeni 1968), dakle iz izvora koji se brine o standardizaciji američkog nazivlja.

U ovom softverskom primjeru je generator ovojnice prikazan kao objekt / apstrakcija; unutrašnji ustroj objekta (EN: patch) prikazan je na stranici termina spoj.

Referencije

<NG>: 194;   <CR>: 95;