hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Otvoreni izvorni kod

Jezici

EN open source code; NJ ; FR code open source; TL ;

Definicija

Tehnički i pravni naziv za strategiju i praksu objavljivanja izvornog, ljudski čitljivog koda programskog jezika u kojem je neki računalni program izvorno napisan.

Načela slobodnog softvera OIK je 1985. utemeljila Zaklada za slobodni softver (Free software Foundation), a neke od današnjih licencija koje obuhvaćaju moguće pravne okvire objavljivanja ovakvog programskog koda su:
 • (1) GNU GPL licencija - u tom se slučavu naziva slobodni softver
 • (2) BSD licencija
 • (3) MIT licencija
 • (3) OSD licencija
Ovim je licencijama zajedničko to, da nositelj intelektualnog autorskog prava jamči slobode korištenja, izučavanja, mijenjanja i distribuiranja softvera svakomu u svaku svrhu [dok god intelektualna autorska prava ostaju pridržana].<UOS>

Komentar

Ovaj naziv tiče se uvjeta pod kojima se neki softver piše i distribuira, a obrađen je ovdje zato da se naglasi kako bilokakav rad s tvorbom, pretvorbom ili obradom zvučnog signala u stvarnom vremenu postavlja tehnološke zahtjeve koje nijedan operativni sustav "srednje struje" nije zadovoljavao, niti bi ih po inerciji industrije s početka 21. stoljeća u dogledno vrijeme zadovoljio.
USP. latencija
Tek pod uplivom uspjeha više akademskih zajednica stručnjaka s područja računalne glazbe na prijelazu tisućljeća, koje su razvijajući softvera otvorenog koda ovu problematiku adresirale sa svih strana, uključivo i Linux kernel, računalna industrija je postala svjesna komercijalnog potencijala "općeg računala" kao alata u medijskoj tehnologiji i počela u tom smislu razvijati ili preinačivati neke veće operativne sisteme.

USP.
 • Ardour, chuck, csound, JACK, pd, RTcmix, SuperCollider,
 • Kritika

  Distinkcija između softvera otvorenog izvornog koda i slobodnog softvera nije uvijek jasna i najčešće se temelji na etičko filozofskim načelima. Svaki slobodni softver je ujedno i softver otvorenog izvornog koda, ali dok softver otvorenog koda jamči četiri slobode danas, slobodni softver poučava slobodu kao načelo i jamči ju za objavljeni kod trajno. <FSF>

  Poredbena analiza tipova licencija prelazi okvire ovog pojmovnika i dobro je pokrivena u internetskom štivu.

  Referencije

  <UOS>: 4;    <FSF>: Why Open Source Misses the Point, Words to Avoid;