hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Programski jezik

Jezici

EN programming languages; NJ Programmiersprache;
FR langue de programmation; TL linguaggio di programmazione;

Etimologija

od GRČ prographein (= javno napisati)

Definicija

Programski jezik je jezik u kojem čovjek piše naredbe što će ih računalo na kraju izvesti. Po stupnju apstraktnosti i neovisnosti specifičnom hardveru programski se jezici dijele na niže i više jezike.

Sa stajališta glazbene informatike važna je podjela na:
  • interpretirane jezike u koje se ubrajaju: Java, Javascript, LISP, MINC, Python, Ruby, PHP, Tcl...
  • kompilirane jezike u koje se ubrajaju: C, C++, Fortran, Objektni C, Haskell
Svaki slijed radnji (tonova, nota, gesta, kontrola) računalno sučelje prima kao program naredbi. U interpretirnim jezicima takve programi drugi, u računalu aktivni programi prevode u strojne naredbe tijekom izvođenja tih samih programa, dok se u kompiliranim jezicima izravno pozivaju već predsređene biblioteke gotovih naredbi.

Komentar

Aplikacijski programi i sami mogu biti napisani u nekom od navedenih jezika:
  • Jezik nula i jedinica na kojem neko računalo izvodi program zove se strojni jezik i razlikuje se po tipu računala i operativnog sustava.
  • Programe pisane u kompiliranim jezicima računalo prevodi na strojni jezik u trenutku izrade programa i nazivaju se kompilirani probrami.
  • Programe pisane u interpretiranim jezicima računalo prevodi na strojni jezik u trenutku izvođenja programa i nazivaju se interpretirani programi.
  • Iz navedenoga slijedi da interpretirani programi prednjače po interaktivnosti s naredbama korisnika, dok kompilirani programi prednjače po hitrosti i pouzdanosti izvedbe za po nekoliko redova veličine u odnosu na interpretirane.
  • Računalo na kojem pišemo odn. izvodimo neki program mora biti opremljeno odgovarajućim programima za prevođenje programskih jezika na strojni, a zovu se kompilatori i intepreteri (za dotični programski jezik).
  • Referencije

    <BR>: Programming Languages<CR>: 807, 815