hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Programski jezik

Jezici

EN programming languages;

Etimologija

Definicija

Programski jezik je jezik u kojem čovjek piše naredbe što će ih računalo na kraju izvesti. Po stupnju apstraktnosti i neovisnosti specifičnom hardveru programski se jezici dijele na niže i više jezike.

Sa stajališta glazbene informatike najvažnija je podjela na:
  • interpretirane jezike u koje se ubrajaju: Java, Javascript, LISP, MINC, Python, Ruby, Tcl...
  • kompilirane jezike u koje se ubrajaju: C, C++, Fortran, Objektni C

Komentar

  • Jezik nula i jedinica na kojem neko računalo izvodi neki program zove se strojni jezik i razlikuje se od tipa do tipa računala i operativnog sustava.
  • Programe pisane u kompiliranim jezicima računalo prevodi na strojni jezik u trenutku izrade programa i nazivaju se kompilirani probrami.
  • Programe pisane u interpretiranim jezicima računalo prevodi na strojni jezik u trenutku izvođenja programa i nazivaju se interpretirani programi.
  • Iz navedenoga slijedi da interpretirani programi prednjače po interaktivnosti s korisnikom, dok kompilirani programi prednjače po hitrosti i pouzdanosti izvedbe po nekoliko redova veličine u odnosu na interpretirane.
  • Računalo na kojem pišemo odn. izvodimo neki program mora biti opremljeno odgovarajućim programima za prevođenje programskih jezika na strojni, a zovu se kompilatori i intepreteri (za dotični programski jezik).
  • Referencije

    <BR>: Programming Languages<CR>: 807, 815