hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Oscilator

Jezici

EN oscillator; NJ Oszillator; FR oscillateur; TL oscillatore;

Etimologija

Lat. oscillare = ljuljati se, od oscillum = njihaj, zamah (<NG>, 190) po (<KLU>, 521)

Definicija

Hardverski uređaj ili softverski modul koji služi za generiranje titrajućih signala, u pravilu s kontrolom osnovne frekvencije i valnog oblika. Ova kontrola može biti provedena pomoću vanjskog napona, pa govorimo o naponski kontroliranom oscilatoru ili pomoću niza brojčanih podataka, pa govorimo o digitalno kontroliranom oscilatoru. Poseban slučaj predstavljaju čisti digitalni oscilatori.

Komentar

Čisti digitalni oscilatori generiraju slijedove brojki koji se čuju kao zvuk tek nakon digitalno analogne pretvorbe. Visoki stupanj repetitivnosti glazbenih zvukova čini digitalne oscilatore matematički jednostavnima i učinkovitima, te ih svodi na memorijske blokove čiji se sadržaj repetitivno učitava, tj. na valne tablice.

Referencije

<NG>: 190;    <CR>: 90;