hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Pretvorba

Jezici

EN conversion;

Etimologija

lat. conversio, od lat. convertere = obratiti, promijeniti <EB>

Definicija

U tehnologiji zvuka naziv za složeni proces preslikavanja nekog (zvučnog) signala iz analognog u digitalni format i obratno. U suvremenoj računalnoj tehnologiji ovaj je proces automatiziran u sofisticiranim mikroelektroničkim sklopovima, koji se nazivaju analogno-digitalni pretvarači (od EN: ADC = analogue to digital converter) i digitalno-analogni pretvarači (od EN: DAC = digital to analogue converter).
Sama analogno-digitalna pretvorba sastoji se od 3 faze:
  1. Niskopropusno filtriranje signala na Nyquistovoj frekvenciji
  2. Automatizirano uzimanje i zadržavanje uzoraka (uzorkovanje) signala i to frekvencijom dvostruko višom od Nyquistove. (EN: S/H sample and hold)
  3. Automatizirano mjerenje amplitude zadržanih uzoraka i zapis pulsno-kodnom modulacijom (PCM).

Sukladno tomu, digitalno-analogna pretvorba sastoji se od:
  1. Automatizirane rekonstrukcije amplitude svakog pojedinog uzorka (demodulacija pulsno-kodnog zapisa).
  2. Niskopropusno filtriranje signala na Nyquistovoj frekvenciji, kako bi se odstranio pazvuk, koji je posljedica uzimanja i zadržavanja uzoraka.

Komentar

Mada sam postupak pretvorbe nije od osobite umjetničke važnosti u glazbenoj praksi, ipak ga valja spomenuti, budući da svjesno ili nesvjesno odstupanje od Nyquistove frekvencije unosi dvije vrste pazvuka (EN: imaging i EN: aliasing - hrvatski ekvivalenti ne postoje), koji bitno mijenjaju slušni dojam i glazbenu prihvatljivost zvučnog materijala.

Referencije

<FRM>: 29