hrvatski pojmovnik
glazbene informatike

Nyquistova frekvencija

Jezici

EN Nyquist frequency, Nyquist rate; NJ Nyquist-Frequenz;
FR fréquence de Nyquist; TL frequenza di Nyquist, cadenza di Nyquist;

Etimologija

Harry Nyquist (1889 - 1976), am. znanstvenik zaslužan na području digitalne obrade signala
+
frekvencija

Definicija

U tehnologiji zvuka, naziv za najvišu frekvenciju spektra nekog analognog signala, koju teoretski možemo prenijeti prilikom analogno-digitalne pretvorbe tog signala i iznosi polovicu frekvencije uzorkovanja. Sve frekvencije više od Nyquistove frekvencije eliminiraju se u procesu same pretvorbe.

Primjerice, u digitalnom zapisu na CD, Nyquistova frekvencija je standardizirana za sve nosače zvuka i iznosi 22050 Hz.

Komentar

U praksi se analogni, kontinuirani signali prije pretvorbe u digitalni, siakretni, format niskopropusno filtriraju nešto ispod Nyquistove frekvencije, kako u pretvorbi ne bi bio generiran pazvuk zrcaljenja frekvencijskog spektra (EN. imaging).

Referencije

<WK>: Nyquist-Shannon Sampling Theorem;